Bod č.5.:

VZVZ/1 - Novelizace Zásad pro zadávání veřejných zakázek města Plzně

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1)
Příloha č.2 (Příloha č. 2)
Příloha č.3 (Příloha č.3)
Předloženo na stůl č.1 (Správná verze zásad po přijetí změn)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:4 rok:2018

33. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.1.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX