Bod č.55.:

KŘTÚ/1 - Množství jednotlivých složek komunálního odpadu vytříděných na území statutárního města Plzně za rok 2017

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

33. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.1.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX