Bod č.41.:

PROP/7 - Prodej pozemků p. č. 2200/4, 8, 17 a nově vzniklého pozemku p. č. 2200/23, vše k. ú. Doubravka

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádosti a doplnění)
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (stanovisko RMO)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (letecká mapa)
Příloha č.6 (územní plán)
Příloha č.7 (orientační mapa)
Příloha č.8 (geometrický plán)
Příloha č.9 (katastrální mapa modrá)
Příloha č.10 (doporučení KNM RMP) (*)
Příloha č.11 (usnesení RMP) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:43 rok:2018

33. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.1.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX