Bod č.15.:

FIN+ŘEÚ/4 - Rozpočtové opatření pro rok 2017 související s přijetím účelové dotace z Plzeňského kraje na výstavbu cyklostezky v úseku mezi městskou částí Plzeň- Koterov a Starým Plzencem.

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:16 rok:2018

33. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.1.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX