Bod č.29.:

OŠMT/1 - Rozpočtové opatření pro MO na na zajištění prodloužené provozní doby v MŠ v roce 2018

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:30 rok:2018

33. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.1.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX