Bod č.43.:

PROP/9 - Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 14414/4 v k. ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (stanovisko MOP3)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (územní plán)
Příloha č.6 (letecký snímek)
Příloha č.7 (orientační mapa)
Příloha č.8 (geometrický plán č. 11072-453/2017)
Příloha č.9 (katastrální mapa modrá)
Příloha č.10 (doporučení KNM RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:45 rok:2018

33. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.1.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX