Bod č.11.:

ŘEÚ/2 - Přijetí dotace IROP pro projekt "Rozvoj a modernizace školy pro výuku jazyků na GFK"

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Přijetí dotace IROP pro projekt "Rozvoj a modernizace školy pro výuku jazyků na GFK")
Důvodová zpráva (Přijetí dotace IROP pro projekt "Rozvoj a modernizace školy pro výuku jazyků na GFK")
Příloha č.1 (Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace)
Příloha č.2 (Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace)
Příloha č.3 (Darovací smlouva a smlouva o smlouvě budoucí darovací)
Příloha č.4 (Usnesení ZMP č. 144 ze dne 20. 4. 2017)
Příloha č.5 (Usnesení ZMP č. 510 ze dne 9. 11. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:12 rok:2018

33. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.1.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX