Bod č.38.:

PROP+FIN/4 - Založení Společenství vlastníků Brněnská 48 a Slupská 5 v Plzni, schválení stanov tohoto společenství vlastníků a s tím související změna znění Statutu Fondu oprav bytových domů v lokalitě Sylván

(předkladatel:radní Matoušová, nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Stanovy Společenství vlastníků Brněnská 48 a Slupská 5 v Plzni)
Příloha č.2 (Zásady prodeje jednotek v lokalitě Sylván z majetku města Plzně)
Příloha č.3 (Úplné znění Statutu Fondu oprav bytových domů Sylván s vyznačením navrhovaných změn)
Příloha č.4 (Nové znění Statutu Fondu oprav bytových domů Sylván )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:40 rok:2018

33. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.1.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX