Bod č.8.:

ÚKEP+ŘEÚ/2 - Žádost o dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území ORP Plzeň - etapa II

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:9 rok:2018

33. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.1.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX