Bod č.4.:

BEZP/1 - Poskytnutí dotací z rozpočtu BEZP MMP - provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům a uzavření veřejnoprávních smluv s těmito žadateli.

(předkladatel:p. primátor )

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (Důvodové zprávy 1-9)
Příloha č.1 (Usnesení č.4/17 KPPK)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:3 rok:2018

33. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.1.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX