Bod č.20.:

OPM+KP/1 - Partnerství města Plzně s mezinárodní nadací Liberation Route Europe

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Základní údaje o nadaci Liberation Route Europe )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:21 rok:2018

33. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.1.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX