Bod č.14.:

EAP/4 - Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 12/2017 - 01/2018

(předkladatel:Bc. Lokajíček)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Činnost FV ZMO P2 za období 12/2017 - 1/2018)
Příloha (Činnost FV ZMO P2 za období 12/2017 - 1/2018) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:11 rok:2018

21. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 30.1.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX