Bod č.9.:

ÚKEP+ŘEÚ/3 - Žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 na projekt „Výstavba sběrného dvora Na Bořích“

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Dopis společnosti Čistá Plzeň, s.r.o. ze dne 15. 1. 2018 ve věci vyjádření k provozu sběrných dvorů)
Příloha č.2 (Usnesení RMP č. 133 ze dne 4. 2. 2010)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:10 rok:2018

33. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.1.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX