Bod č.2.:

PRIM/1 - Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 8. 3. 2018 – 18. 4. 2018 (předloženo na stůl)

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1
Příloha č.2 (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:112 rok:2018

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.4.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX