Bod č.35.:

PROP+BYT/1 - Rozdělení vlast.práva k nemovité věci na vlast.právo k jednotkám,prodej bloku F v lokalitě Sylván,po jednotkách,založení společenství v předmětném domě a schválení jeho stanov

(předkladatel:radní Matoušová, radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Stanovisko TÚ vč. GP a situací)
Příloha č.2 (Stanovisko Ministerstva vnitra ČR)
Příloha č.3 (Usnesení RMO Plzeň 1)
Příloha č.5 (Stanovy společenství)
Příloha č.6 (Zásady prodeje)
Příloha č.7 (Fotodokumentace)
Příloha č.8 (Modrá mapa )
Příloha č.9 (Orientační mapa)
Příloha č.41 (Prohlášení vlastníka - textová část) (*)
Příloha č.42 (Prohlášení vlastníka - půdorysy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:37 rok:2018

33. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.1.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX