Bod č.39.:

PROP/5 - Záměr prodeje dosud geometricky neoddělených částí pozemků v k. ú. Skvrňany a v k. ú. Křimice za účelem výstavby bytových domů „Obytná zóna Skvrňany“.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (Stanovisko MO Plzeň 3)
Příloha č.4 (Stanovisko MO Plzeň 5 - Křimice)
Příloha č.5 (Fotodokumentace)
Příloha č.6 (Koordinační situace)
Příloha č.7 (Mapy - územní plán)
Příloha č.8 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.9 (Mapy - orientační mapa)
Příloha č.10 (Mapy - majetek města)
Příloha č.11 (Doporučení KNM RMP)
Příloha č.12 (Usnesení RMP č. 1410/2017)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:41 rok:2018

33. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.1.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX