Bod č.13.:

MAI/3 - Žádost o přezkum stanoviska k prodeji městského pozemku p. č. 4871/1, k. ú. Plzeň

(předkladatel:PhDr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:9 rok:2018

21. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 30.1.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX