Bod č.57a.:

NámN/1 - Dopravní omezení v ulicích Americká – Šumavská v souvislosti s výstavbou autobusového terminálu Hlavní nádraží

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

33. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.1.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX