Bod č.6a.:

NámK/1 - Rozpočtové opatření pro rok 2017 v souvislosti s úpravou výdajů projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území ORP Plzeň“

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:7 rok:2018

33. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.1.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX