Bod č.9.:

KV1/2 - Zpráva o činnosti předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Jiří Winkelhöfer)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (návrh usnesení)
Příloha (zpráva o činnosti předsedy Kontrolního výboru ZMO Plzeň 1)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:437 rok:2018

24. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 31.1.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX