Bod č.11.:

RMO1/2 - Vyřízení písemné interpelace člena Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (návrh usnesení)
Příloha č.1 (dotaz člena zastupitelstva)
Příloha č.2 (usnesení RMO č. 271)
Příloha č.3 (odpověď na interpelaci)
Příloha č.4 (stanovisko OSS ÚMO Plzeň 1)
Příloha č.5 (rozhodnutí o prodloužení platnosti)
Příloha č.6 (usnesení RMO č. 2)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:439 rok:2018

24. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 31.1.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX