Bod č.12.:

ST1/4 - Oprava usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 1 č.416 ze dne 6.12.2017

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Oprava usnesení ZMO Plzeň 1 č. 416/2017)
Důvodová zpráva (Oprava usnesení ZMO Plzeň 1 č. 416/2017)
Příloha č.1 (Usnesení ZMO Plzeň 1 č. 416 z 6.12.2017)
Příloha č.2 (Nařízení vlády č. 318/2017 Sb.)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:440 rok:2018

24. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 31.1.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX