Bod č.13.:

ST1/5 - Projednání pokuty uložené rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 19.11.2015

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (návrh usnesení)
Důvodová zpráva (důvodová zpráva)
Příloha č.1 (rozhodnutí ÚOHS)
Příloha č.2 (usnesení RMO č. 429)
Příloha č.3 (usnesení RMO č. 437)
Příloha č.4 (usnesení ZMO č.155)
Příloha č.5 (zápis ZMO 1)
Příloha č.6 (stanovisko MV ČR)
Příloha č.7 (stanovisko MV ČR)
Příloha č.8 (usnesení RMO č. 379)
Příloha č.9 (právní stanovisko)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

24. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 31.1.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX