Bod č.14.:

RMO1/3 - Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 za rok 2017

(předkladatel:Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 za rok 2017 )
Důvodová zpráva (Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 za rok 2017 )
Příloha č.1 (Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 za rok 2017 )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:441 rok:2018

24. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 31.1.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX