Bod č.15.:

RMO1/4 - Vyjmutí akce „Stavební úpravy pavilonů C a D 60. MŠ, Manětínská ul.“, z jmenovitého seznamu investičních staveb na rok 2018, včetně rozpočtových opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2018

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (Rozpočtová opatření č.1 a č.2)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:442 rok:2018

24. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 31.1.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX