Bod č.16.:

RMO1/5 - Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2018 č. 3 a 4

(předkladatel:Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2018 č. 3 a 4)
Důvodová zpráva (Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2018 č. 3 a 4)
Příloha č.1 (Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2018 č. 3 a 4)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:443 rok:2018

24. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 31.1.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX