Bod č.17.:

RMO1/6 - Návrh na poskytnutí dotací na veřejně prospěšné účely z rozpočtu MO Plzeň 1

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (tabulka jednotlivých dotací)
Příloha č.2 (zápis jednání Komise pro poskytování dotací ze dne 10.1.2018)
Příloha č.3 (smlouva o poskytnutí dotace - vzor)
Příloha č.4 (Vyhlášení dotačních programů MO Plzeň 1 na rok 2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:444 rok:2018

24. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 31.1.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX