Bod č.18.:

RMO1/7 - Přehled o stavu plnění akcí jmenovitého seznamu investičních staveb, oprav a ostatních výdajů za rok 2017, realizovaných z rozpočtu Odboru investičního ÚMO Plzeň 1

(předkladatel:Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (Tabulky plnění a čerpání rozpočtu k 31.12.2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:445 rok:2018

24. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 31.1.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX