Bod č.19.:

ST1/6 - Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (návrh usnesení)
Příloha č.1 (Zápis KV 4.12.2017)
Příloha č.2 (Zápis KV 8.1.2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:446 rok:2018

24. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 31.1.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX