Bod č.20.:

ST1/7 - Informativní zprávy

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (návrh usnesení)
Příloha č.1 (informativní zpráva - komunální služby)
Příloha č.2 (informativní zpráva Bílá Hora a Zavadilka)
Příloha č.3 (Informativní zpráva pohybové aktivity pro seniory)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:447 rok:2018

24. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 31.1.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX