Bod č.21.:

ZMO1/1 - Námět na odvolání starosty z funkce - předkládá Ing. Ženíšek, člen ZMO Plzeň 1

(předkladatel:Ing. Václav Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (návrh usnesení)
Důvodová zpráva (důvodová zpráva)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

24. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 31.1.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX