Bod č.34a.:

RadM/1 - Záměr uzavřít s Plzeňským krajem kupní smlouvy a smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých věcí z majetku města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová )

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení Rady Plzeňského kraje)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (katastrální mapy)
Příloha č.4 (doporučení KNM RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:36 rok:2018

33. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.1.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX