Bod č.22.:

RMO1/8 - Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1na rok 2018 č. 5 a 6

(předkladatel:Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1na rok 2018 č. 5 a 6)
Důvodová zpráva (Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1na rok 2018 č. 5 a 6)
Příloha č.1 (Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1na rok 2018 č. 5 a 6 )
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:448 rok:2018

24. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 31.1.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX