Bod č.57b.:

OŽP/2 - Činnost Útulku pro zvířata v nouzi ( v období do 21.1.2018)

(předkladatel:Ing. Svobodová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

33. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.1.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX