Bod č.24.:

KV/1 - Zpráva o činnosti KV ZMO Plzeň 3, předložená na 23. zasedání ZMO Plzeň 3

(předkladatel:p. Strobach)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Zápis z 31. jednání KV ZMO3)
Příloha č.2 (Zápis z 32. jednání KV ZMO3)
Příloha č.3 (Zápis z jednání kontrolní skupiny KV ZMO3)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:19 rok:2018

23. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 26.2.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX