Bod č.22.:

SSI/1 - Rozšíření plánu investic MO Plzeň 3 na rok 2018

(předkladatel:p. Neubauer)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - tabulka plán investic)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - situační snímky (6 listů))
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

23. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 26.2.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX