Bod č.23.:

SSI/2 - Rekonstrukce ulice Nad Úhlavou - výkup částí pozemků p.č. 778/15 a 782 v k.ú. Radobyčice

(předkladatel:p. Neubauer)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Stanovisko TÚ)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:18 rok:2018

23. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 26.2.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX