Bod č.6.:

EK/2 - 41. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2017 - přijetí finančních prostředků od Plzeňského kraje do rozpočtu MO 3, určených pro 61. MŠ Plzeň, Nade Mží 3 na projekt "Obědy do škol v Plzeňském kraji"

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Smlouva o partnerství s PK ze dne 22.5.2017)
Příloha č.2 (usnesení RMO 3 č. 205 z 15.5.2017)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:5 rok:2018

23. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 26.2.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX