Bod č.7.:

EK/3 - Stanovisko k návrhu novely obecně závazných vyhlášek statutárního města Plzně o místních poplatcích

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Sdělení starosty)
Příloha č.2 (Návrh novely vyhlášek) (*)
Příloha č.3 (Vyhl. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství)
Příloha č.4 (Vyhl. o místním poplatku ze psů)
Příloha č.5 (Vyhl. o místním poplatku z ubytovací kapacity)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:6 rok:2018

23. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 26.2.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX