Bod č.10.:

EK/6 - 3. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2018 - převod fin. prostředků z rozpočtu MMP (prostředky FŽP) do rozpočtu MO 3 pro 22.MŠ Plzeň, Z.Wintra 19 na projekt "Pokoj pod širým nebem se zelenou střechou"

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení ZMP č. 29/2018)
Příloha č.2 (Žádost o dotaci z FŽP MP)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:9 rok:2018

23. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 26.2.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX