Bod č.11.:

EK/7 - 4. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2018 - zapojení přijatého pojistného plnění z pojistné události do rozpočtu MO 3

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost o provedení rozpočtového opatření)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:10 rok:2018

23. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 26.2.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX