Bod č.4.:

ÚKEP/1 - Roční zpráva o postupu realizace IPRM PEHMK za rok 2017

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Roční zpráva o postupu realizace IPRM „Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015“ za rok 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:54 rok:2018

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.3.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX