Bod č.25.:

TAJ/1 - Informativní zprávy předložené na 23. zasedání ZMO Plzeň 3

(předkladatel:p. Neubauer)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (Zápis a usnesení z 29. jednání Osadního výboru Valcha ze dne 14.12.2017)
Příloha č.2 (Zápis a usnesení z 1. jednání Osadního výboru Valcha ze dne 10.1.2018)
Příloha č.3 (Zápis a usnesení z 31. jednání Osadního výboru Radobyčice ze dne 29.11.2017)
Příloha č.4 (Zápis a usnesení z 32. jednání Osadního výboru Radobyčice ze dne 13.12.2017)
Příloha č.5 (Zápis a usnesení z 33. jednání Osadního výboru Radobyčice ze dne 31.1.2018)
Příloha č.6 (Termíny konání výborů ZMO 3)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:20 rok:2018

23. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 26.2.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX