Bod č.13.:

EK/9 - 7. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2018 - zapojení finančních prostředků Fondu rezerv a rozvoje MO 3 do rozpočtu MO Plzeň 3 - posílení rozpočtu Odboru dopravy a životního prostředí ÚMO 3

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost o provedení rozpočtového opatření)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:12 rok:2018

23. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 26.2.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX