Bod č.14.:

EK/10 - 8. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2018 - zapojení finančních prostředků Fondu rezerv rozvoje MO 3 do rozpočtu MO Plzeň 3 - posílení rozpočtu Odboru stavebně správního a investic ÚMO 3

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost o provedení rozpočtového opatření)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

23. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 26.2.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX