Bod č.15.:

EK/11 - 9. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2018 - převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 3 do rozpočtu Magistrátu města Plzně za účelem pořízení nového vozidla Škoda Rapid pro MO Plzeň 3

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost o provedení rozpočtového opatření)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:13 rok:2018

23. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 26.2.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX