Bod č.18.:

EK/14 - Poskytnutí a neposkytnutí dotací z dotačního programu č.6 "Sdružuj se, buď aktivní" z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2018 (FV)

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení RMO 3 č. 25/2018)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:15 rok:2018

23. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 26.2.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX