Bod č.21.:

KVPB/1 - Poskytnutí a neposkytnutí dotací z dotačního programu č. 5 - Program podpory bezpečnosti a prevence kriminality v roce 2018(KVPB)

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:17 rok:2018

23. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 26.2.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX