Bod č.17.:

OK/1 - Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně sdružení Bienále kresby Plzeň (IČO 86770624), zájmovému sdružení právnických osob, a souvisejícího penále z prodlení s odvodem

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Smlouva o poskytnutí dotace sdružení Bienále kresby Plzeň)
Příloha č.2 (E-mailová korespondence)
Příloha č.3 (Výtah závěrů z protokolu o kontrole)
Příloha č.4 (Žádost sdružení Bienále kresby Plzeň, ze dne 12. 12. 2017, o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a o prominutí souvisejícího penále z prodlení s odvodem)
Příloha č.5 (Výtah ze Zápisu z jednání FK RMP ze dne 5. 2. 2018)
Příloha č.6 (Výtah ze Zápisu z jednání KK RMP ze dne 7. 2. 2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:49 rok:2018

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.3.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX