Bod č.18.:

OK/2 - Rozšíření druhu poskytovaných obecně prospěšných služeb Plzeňské filharmonie, o. p. s. (IČO 25224662), o obecně prospěšnou službu – pořádání festivalu Smetanovské dny

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Zakládací listina Plzeňské filharmonie, obecně prospěšné společnosti)
Příloha č.2 (Výtah ze zápisu Komise kultury RMP ze dne 7. 2. 2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:50 rok:2018

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.3.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX